Förskolegrupper

I samarbete med Svenska Skolföreningen i Nederländerna ordnas förskoleundervisning för svenska och svenskspråkiga barn. Detta är ett utmärkt sätt för barnen att lära känna andra svenskspråkiga barn och att använda och utveckla språket genom sång och lek.

Förskolegrupperna vänder sig till barn mellan 4 och 6 år. Förskolegrupp finns i Amstelveen och träffas på samma tid och plats som skolgruppen.

Kontakta oss för mer information.