Kontakta oss

Vill du ha mer information så kontakta gärna en av våra styrelseledamöter. De kan även hänvisa dig till en av våra föräldrarepresentanter ifall du vill prata med en förälder i din närhet.

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Lärarrepresentant