Anmälan

Vem kan gå på kompletterande svensk undervisning?

Behöriga att delta i undervisningen är svenska skolbarn som

  • är i åldern 6 – 20 år
  • följer daglig undervisning vid lokal eller internationell skola i Nederländerna
  • har grundläggande kunskaper i svenska språket och har svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet
  • har minst en förälder eller vårdnadshavare som är svensk medborgare
  • hjälpligt kan läsa och skriva

Vem kan vara med i svensk förskolegrupp?

Barn mellan 4-6 år som har svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet

Kostnad för svensk undervisning

Årsavgiften för läsåret 2018/2019 är € 150 per barn (€ 75/termin). Avgiften betalas genom insättning på föreningens bankkonto 55.01.07.355 Svenska Skolforeningen i Nederlanderna.
Ange tydligt elevens namn och skolgrupp.

Kostnad för svensk förskoleverksamhet

Årsavgiften för läsåret 2018/2019 är € 185.- per barn (€ 92,5/termin). Avgiften betalas genom insättning på föreningens bankkonto 55.01.07.355 Svenska Skolforeningen i Nederlanderna.
Ange tydligt barnens namn och förskolegrupp.

Vill du ha mer information så kontakta en av våra styrelseledamöter

Anmälningsblankett

Vill du anmäla ditt eller dina barn? Du kan ladda ner anmälningsblanketten här (pdf), den gäller för både skol- och förskolegrupper. Fyll i, skriv under och maila den till adressen som finns på blanketten.

Har du några frågor?

Har du fortfarande frågor kring kompletterande svensk undervisning eller förskoleverksamhet för ditt eller dina barn? Kontakta oss för att få mer information om undervisningen.